Minęła dwudziesta

Zjednoczona Prawica zaprezentowała nowy program społeczno-gospodarczy pod nazwą „Polski Ład”. Zakłada on zmiany podatkowe, wzrośnie kwota wolna od podatku, budowę domów i zwolnienia na inwestycje we własne lokum, dofinansowanie służby zdrowia, zmiany w emeryturach, będą dopłaty dla rodzin wielodzietnych. Ma to pozwolić na wzrost zamożności Polaków i doganianie krajów starej UE. Propozycje partii rządzącej oraz wewnętrzny konflikt w Platformie po wyrzuceniu Ireneusza Rasia i Pawła Zalewskiego komentują: Anna Gembicka (wiceminister resortu rolnictwa i rozwoju wsi), Joanna Lichocka (Prawo i Sprawiedliwość), Michał Gramatyka (Koalicja Obywatelska), Mieczysław Kasprzak (Polskie Stronnictwo Ludowe).