Minęła dwudziesta

Ratyfikacja umowy międzynarodowej dotyczącej zasobów własnych Unii Europejskiej, z których Polska ma otrzymać 770 mld zł, ma być niebawem rozpatrywana przez Senat, który jednak nie rwie się do zabrania głosu. Wcześniej zaakceptow