Minęła dwudziesta

Znane osoby zostały zaszczepione poza kolejnością w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zostały wpisane na listę szczepień jako personel niemedyczny szpitala. Dodatkowo, osoby te trafiły na listę szczepień przed wydarzeń rozporządzenia, które umożliwiało szczepienie dodatkowych osób, jeśli byłoby zagrożenie zmarnowania się szczepionki. W studiu: Dariusz Wieczorek (Lewica), Władysław Teofil Bartoszewski (PSL-KP), Artur Dziambor (Konfederacja), Jarosław Urbaniak (PO-KO), Daniel Milewski (PiS).