Minęła dwudziesta

Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie osiągnęły w ostatnich dniach jednomyślności ws. wieloletniego budżetu UE i decyzji ws. funduszu odbudowy. Polska i Węgry zgłosiły zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z praworządnością. Rozporządzenie przyjęto większością kwalifikowaną państw członkowskich. Stały Przedstawiciel RP przy UE Andrzej Sadoś na spotkaniu unijnych ambasadorów przedstawił stanowisko, że Polska odrzuca polityczne porozumienie między negocjatorami PE i niemiecką prezydencją w sprawie mechanizmu warunkowości w budżecie UE.

Gośćmi programu są: Joanna Borowiak (PiS), Dariusz Wieczorek (Lewica), Norbert Kaczmarczyk (Solidarna Polska),
Krzysztof Piątkowski (KO) i Stefan Krajewski (PSL).

W drugiej części prof. Witold Modzelewski i dr Artur Bartoszewicz mówią o historii Powszechnych Świadectw Udziałowych.