Minęła dwudziesta

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpatruje wniosek o uchylenie immunitetu sędzi Beaty Morawiec, przewodniczącej Stowarzyszenia „Themis”, znanej z krytycznych opinii wobec reformy sądownictwa, wobec której są zeznania o korupcję