Minęła dwudziesta

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Katarina Barley miała powiedzieć: „Państwa, takie jak Polska i Węgry, trzeba finansowo zagłodzić. Dotacje unijne stanowią bowiem skuteczną dźwignię”. O tych słowach w studio rozmawiają: Marek As