Minęła dwudziesta

Nadzwyczajna sesja Rady Warszawy została zwołana na czwartek, na wniosek prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Jedynym punktem proponowanego porządku obrad była informacja prezydenta w sprawie awarii przesyłu ścieków do oczyszczalni „