Minęła dwudziesta

Polska Grupa Górnicza skupiająca większość polskich kopalń stanęła w trudnej sytuacji. Rząd wyjaśnia, że nałożyły się na to pandemia koronawirusa i polityka klimatyczna Unii Europejskiej, nakładająca ogromne obciążenia na produkcje energii z w