Minęła dwudziesta

Nagrała jak niemiecki przedsiębiorca obrażał swoich polskich pracowników i odwoływał się do nazizmu. Niemiec pozwał ją do polskiego sądu o naruszenie dóbr osobistych. W pierwszej instancji przyznano jej rację, w drugiej - kobieta zostaj