Minęła dwudziesta

Dziś tematami programu są m.in.: Senat zakończył prace nad ustawą regulującą wybór prezydenta RP, później odbyło się posiedzenie Sejmu, na którym głosowano poprawki Senatu do tej ustawy. Mówimy także o obradach sejmowej ko