Minęła dwudziesta

Mimo zawieszenia przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego Paweł Juszczyszyn nie zastosował się do orzeczenia o swoim zawieszeniu. Stawił się w sądzie twierdząc, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem co miały stwierdzić trzy połączone izby SN. To miał