Minęła dwudziesta

Kolejne odsłony w walce o reformę sądownictwa. Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf stwierdziła, że wyroków boskich i sądowych się nie komentuje, tylko wykonuje. Do Sejmu wróci ustawa dyscyplinująca sędziów, odrzucona sena