Minęła dwudziesta

Komisja Europejska zdecydowała złożyć wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie środków tymczasowych i zawieszenie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Zdaniem większości rządzącej, organizacja wymiaru sprawie