Minęła dwudziesta

Odbyło się posiedzenie Rady Gabinetowej w sprawie wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie, relacjach historycznych z Rosją w obliczy oskarżeń o współodpowiedzialność za wybuch II wojny światowej i antysemityzm oraz konferencji Światowego Forum H