Minęła dwudziesta

Sąd Najwyższy wydał postanowienie o zawieszeniu t6rzech artykułów ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczącym przeniesienia w stan spoczynku sędziów, którzy ukończyli 65 lat i skierował w tej sprawie zapytanie do trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zgodność tych przepisów z prawem Unii. Jednocześnie wezwał Krajową Radę Sądownictwa i Kancelarię Prezydenta do wstrzymania działań z wyborem nowych sędziów do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych w tym zakresie. – Brakuje mi podstawy prawnej do takiego działania – mówi była minister sprawiedliwości, sędzia Barbara Piwnik.
Kancelaria prezydenta oceniła, że decyzja o zawieszeniu przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym zapadła bez żadnej podstawy prawnej i nie wywiera skutków wobec prezydenta i innych organów państwa. Gośćmi programu są Michał Wypij (Porozumienie), Piotr Kaleta (PiS) i Paweł Rabiej (Nowoczesna).
Na zarzuty opozycji wobec policji zabezpieczającej manifestacje antyrządowe oraz o postępach w śledztwie w sprawie dopalaczy, po których zmarło 10 osób w Łodzi odpowiada rzecznik policji mł. insp. Mariusz Ciarka.