Migranci

Szwecja przez lata chlubiła się, że jest humanitarnym supermocarstwem, a imigranci tylko ją ubogacają. Nieformalne porozumienie polityków i mediów nie dopuszczało krytyki polityki migracyjnej. Dziś nie da się już ukryć, że Szwecja ma og