Miasto gniewu

Czy istniała jakakolwiek lojalność wśród przestępców? Jaka kara spotykała tych, którzy zachowywali się nielojalnie? Opowiadamy o instytucji świadka incognito, którą wprowadzono ustawą z 1995 roku. Co organom ścigania dał ś