Miasto gniewu

Czy istniała jakakolwiek lojalność wśród przestępców? Jaka kara spotykała tych, którzy zachowywali się nielojalnie? Opowiadamy o instytucji świadka incognito, którą wprowadzono ustawą z 1995 roku. Co organom ścigania dał świadek incognito, w jaki sposób ułatwiło to walkę ze zorganizowaną przestępczością? Cezary Dresz miał zeznawać w procesie Andrzeja Kolikowskiego ps. Pershing. Zginał przez złożenie zeznań. Opowiadamy również o zasadach jakie panują w wiezieniu i o tym jak traktuje się więźniów, którzy donosili. Zabójstwo: 30 października 1995 roku zastrzelony zostaje Cezary Dresz. Ul. Szekspira 2.