Miasto gniewu

Być na haju, mieć halucynacje, zwijać się z bólu i być gotowym na wszystko, żeby ukraść, pobić, okaleczyć a nawet zabić. To stany świadomości towarzyszące narkomanom. Temat handlu narkotykami wiąże się bezpośrednio z zabójstwem Artura Z. ps. Santos i jego ciężarnej dziewczyny. „Santos” był dilerem w grupie Rafała Ł. ps. Zwierzak. Kiedy „Zwierzak” po zatrzymaniu i wsadzeniu do aresztu braci K. i zaczął przejmować miasto, ci wydali na niego wyrok śmierci. O tym wyroku wiedział „Santos” i chwalił się na mieście, że wie kto ma zabić „Zwierzaka”. Dotarło to do „Zwierzaka”, który zlecił jego porwanie i zabójstwo. Rafał Ł., trafił za to za kraty.