Magazyn z Wysp

138. rocznica urodzin gen. Emila Krukowicza-Przedrzymirskiego, dowódcy armii „Modlin” 138 lat temu, 25 stycznia 1886 roku w Niemirowie, urodził się Emil Krukowicz-Przedrzymirski generał dywizji Wojska Polskiego. Przed i w trakcie