Magazyn z Wysp

Stowarzyszenie Polskie w Slough ma już 70 lat Stowarzyszenie Polskie w Slough, mające swoją siedzibę w ośrodku "Gryf", istnieje już 70 lat. Były to lata obfitujące w wydarzenia o przeróżnym charakterze: turnieje sportowe, dożynki, u