Magazyn z Wysp

Gustaw Herling-Grudziński – londyński etap życia. Gustaw Herling Grudziński należy do najwybitniejszych polskich twórców literackich powojennej emigracji. Przez wiele lat był związany z Londynem, gdzie oprócz napisania naj