Magazyn z Wysp

W najbliższym odcinku:   Duże szanse dla polskich firm na pobrexitowym rynku brytyjskim Dyplomatyczne Otwarcie Roku, zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie, to wydarzenie sprzyjające określeniu miejsca Polski w obszarze mi