Magazyn z Wysp

Najważniejsze wydarzenia dla brytyjskiej Polonii w 2022 roku 2022 rok w Zjednoczonym Królestwie zapamiętamy jako ten w którym po ponad 70 latach panowania dobiegła końca epoka elżbietańska. Obok milionów Brytyjczyków pokł