Magazyn z Wysp

Spotkanie wigilijne w londyńskim POSK-u Organizowane corocznie od początków istnienia Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie spotkanie wigilijne, gromadzi na wspólnym kolędowaniu i dzieleniu się opłatkiem członków i