Magazyn z Wysp

W najbliższym programie: Benedyktyńska praca autorów albumu IPN „Generał Anders. Czyny i Pamięć” W 2023 roku trzech generałów: Andersa, Maczka i Sosabowskiego na całym świecie odbywają się wydarzenia związane z ich upamiętn