Magazyn z Wysp

Uroczystości Święta Niepodległości w londyńskim POSKu Dla rodaków mieszkających poza granicami Polski świętowanie 11 listopada ma szczególne znaczenie kontekście podtrzymywania narodowej tożsamości. W Londynie za sprawą Zjednoczenia Po