Magazyn z Wysp

W najbliższym programie: Polska spłaca dług wdzięczności wobec Prezydentów na uchodźstwie 6 listopada w Newark w środkowej Anglii odbyły się uroczystości związane z ekshumacją i sprowadzeniem do Polski szczątków trzech pierwszych prezy