Magazyn z Wysp

Magazyn polonijny przybliżający problemy i aktywność polonijnych środowisk w Wielkiej Brytanii. Przedstawia najważniejsze wydarzenia z życia Polaków, relacjonuje zjawiska społeczne związane z tzw. „starą” i „nową” emigracją na Wyspach, zachęca do pielęgnowania pamięci o weteranach walki o niepodległość Polski i Anglii.