Magazyn śledczy Anity Gargas

W programie o niekorzystnych dla miasta decyzjach prezydenta Białegostoku. Dlaczego, mimo że władze miasta wydały na prawników astronomiczną sumę 6,5 mln złotych, Białystok stracił na ugodzie z nierzetelnym francuskim wykonawcą aż 50 milionów? Czy zagraniczny koncern potraktowano na preferencyjnych warunkach, podczas gdy lokalni przedsiębiorcy nie mogli liczyć na taryfę ulgową? Dlaczego rządzący miastem od 12 lat prezydent Tadeusz Truskolaski podjął decyzję w sprawie ugody nie zasięgając opinii Rady Miasta?