Magazyn śledczy Anity Gargas

Czy środowiska komunistyczne stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i są zasłoną dymną dla obcych agentów, działających na terenie naszego kraju? Jakie organizacje komunistyczne mogą być rosyjskim orężem w wojnie hybrydowej przeciwko Polsce? Z kim powiązany jest podejrzewany o szpiegostwo na rzecz Rosji i Chin lider partii „Zmiana” Mateusz Piskorski? Szerzenie faszyzmu jest ścigane i karane. Zupełnie inaczej niż działalność stowarzyszeń propagujących ideologię komunistyczną. Czy propagowanie komunizmu traktuje się z przymrużeniem oka?