Magazyn śledczy Anity Gargas

Spółka Autostrada Wielkopolska w 1997 roku podpisała tajną umowę na budowę autostrady A2 z polskim rządem. Obecnie jest ona jedną z najdroższych w Europie. Dlaczego przy zawieraniu umów koncesyjnych oraz aneksów interesy Skarbu P