Magazyn śledczy Anity Gargas

W latach 2014-15 w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie działała grupa wyłudzająca pieniądze przeznaczone na projekty naukowe. Reporterzy Magazynu Śledczego podążają tropem afery korupcyjnej, w którą zamieszani są wysocy stopniem wojskow