Magazyn śledczy Anity Gargas

Czy niektóre zagraniczne biura pośrednictwa pracy wykorzystują zatrudnionych Polaków? Jak często zdarza się, że zapisy umów podpisywanych w języku holenderskim różnią się od ustaleń poczynionych przed wyjazdem? W ilu przypadkach mamy do czynienia z wielogodzinną pracą w niebezpiecznych i niezdrowych warunkach, mobbingiem, brakiem opieki lekarskiej, zakwaterowaniem w kontenerach, pozbawianiem dokumentów tożsamości? Dlaczego Polska placówka dyplomatyczna w Hadze nie reagowała na liczne zgłoszenia, a polskie instytucje, które powinny bronić swoich obywateli milczą?