Magazyn śledczy Anity Gargas

Tajemnicze podpalenie w 1997 roku synagogi im. Nożyków w Warszawie. Dlaczego śledztwo skupiło się na członkach antykomunistycznej organizacji – Ligi Republikańskiej? Co spowodowało, że organy ścigania skupiły się tylko na konserwatywnych działaczach? Czy stały za tym podległe postkomunistycznej lewicy służby specjalne? Kto chciał zdyskredytować liderów prawicowych ugrupowań?