Magazyn śledczy Anity Gargas

Wydawało by się, że w lipcu przed Pałacem Prezydenckim i Sądem Najwyższym mieliśmy do czynienia ze spontanicznymi protestami przeciwko reformie sądownictwa. Jednak te manifestacje były znakomicie przygotowane i brały w niej udział organizacje pozarzą