Magazyn śledczy Anity Gargas

Umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie kłamliwych donosów oraz areszty dla niepokornych rodziców. W tle państwowe pieniądze za każde przejęte dziecko. Ujawniamy kulisy bulwersujących działań zachodnioeuropejskich urzęd