Magazyn śledczy Anity Gargas

Już wiadomo, że został zamordowany. Wiadomo też w jaki sposób. Nadal nie wiadomo, kim byli sprawcy. W Magazynie śledczym Anity Gargas kulisy tajemniczej śmierci księdza Franciszka Blachnickiego - twórcy ruchu Światło - Życie, któ