Magazyn śledczy Anity Gargas

Pieniądze znikające z kont podopiecznych domu pomocy społecznej, podejrzenia o fałszowanie podpisów na listach bankowych wypłat oraz bierność urzędników sprawujących nadzór nad placówką opiekuńczą. Ujawniamy kulisy niepraw