Magazyn śledczy Anity Gargas

Pieniądze znikające z kont podopiecznych domu pomocy społecznej, podejrzenia o fałszowanie podpisów na listach bankowych wypłat oraz bierność urzędników sprawujących nadzór nad placówką opiekuńczą. Ujawniamy kulisy nieprawidłowości, do których dochodziło w mazowieckim DPS-ie. Co zawiera protokół z kontroli wojewody? Kto wypłacał pokaźne kwoty z kont podopiecznych? Na co wydawano pieniądze, których nie mogli się doliczyć urzędnicy kontrolujący placówkę? Jak długo mógł trwać ten proceder? Jakie działania w związku z informacjami o nieprawidłowościach w jednym z mazowieckich DPS podjął starosta płocki oraz jego partyjni koledzy z PSL?