Magazyn śledczy Anity Gargas

Kontrowersyjny obrót cenną działką, którą Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego otrzymała w czasach II RP i plan budowy mieszkań deweloperskich w bezpośrednim sąsiedztwie stuletniego parku dendrologicznego. W tle osławiony tureck