Magazyn śledczy Anity Gargas

Wpływy agentów i postokrągłostołowego establishmentu oraz desperacka obrona polskich interesów przez rząd Jana Olszewskiego. W tle walka o suwerenność Polski, o wyrwanie jej z rosyjskiej strefy wpływów oraz o lustrację polskich elit politycznych. Ujawniamy kulisy nocnej zmiany odwołania rządu Jana Olszewskiego w czerwcu 1992 roku. Przypomnimy też mało znane nagranie, pokazujące jak Lech Wałęsa domagał się swojej teczki od ministra Antoniego Macierewicza. Które środowiska optowały za lustracją i dekomunizacją oraz popierały prozachodni kurs Polski, a które były za koncepcją pozostawienia Polski w sferze wpływów rosyjskich? Jakie rewelacje ujawniał tekst, który ukazał się w gazecie Nowy świat i zatrząsł sceną polityczną w Polsce? Na czym polegała idea polsko-rosyjskich joint ventures, które miały powstać na terenach posowieckich baz wojskowych? Kto doprowadził do usunięcia godzącego w polską rację stanu paragrafu z umowy polsko-rosyjskiej? Dlaczego polska scena polityczna była rozdrobniona i jaki związek z tym faktem ma niemiecka polityka wobec Polski?