Magazyn śledczy Anity Gargas

Ujawniamy kulisy inżynierii finansowej we wrocławskim ratuszu za rządów prezydenta Rafała Dutkiewicza. Jakie wrogie i niezgodne z prawem działania urzędników miały, według biegłego prokuratury, doprowadzić do upadku świetnie prosperującą, zatrudniającą setki osób firmę budowlaną? Którzy wysocy urzędnicy magistratu wrocławskiego są, w opinii biegłego, odpowiedzialni za nałożenie na firmę Hydrobiel bezzasadnych kar? Dlaczego, mimo wyroków sądowych, miasto Wrocław odmówiło tej firmie zapłaty ponad 14 milionów złotych za wykonanie dodatkowych prac? Jaki wpływ na zadłużenie wrocławskiego ratusza mogły mieć decyzje o nakładaniu kar umownych w wysokości 150 milionów na przedsiębiorców wykonujących zlecenia dla miasta? Czy ówczesny prezydent Wrocławia wiedział, że nieprawidłowe kary mogły być księgowane jako potencjalny przychód miasta?