Magazyn śledczy Anity Gargas

Wieloletnie rządy PSL, polityczne naciski, nękanie, donosy oraz butelka wódki za głos w wyborach, czyli kulisy rządzenia w małej gminie. Jakimi metodami, według mieszkańców Drobina, PSL utrzymywał władzę w lokalnym samorządzie? Jak doszło do nieoczekiwanej przegranej kandydata ludowców w wyborach na burmistrza Drobina? Dlaczego sąd zadecydował o konieczności powtórzenia wyborów? Co spotkało wielu pracowników szkół, którzy nie poparli kandydata PSL? Do jakich nieprawidłowości, według niektórych mieszkańców, doszło przy powtórnych wyborach? W jaki sposób zachęcano niektórych wyborców do głosowania na kandydata popieranego przez ludowców? Jak na doniesienia o patologicznych sytuacjach, które miały mieć miejsce w dniu powtórnych wyborów, reagowała policja? Jak skończyło się zawiadomienie o mobbing, jakiego miał się dopuszczać dyrektor szkoły?