Magazyn śledczy Anity Gargas

Ponad 2 miliony euro unijnych dotacji wyrzucone w błoto, doprowadzenie do sporu sądowego o prestiżowy ośrodek wypoczynkowy i ścieki płynące rzeką do Bałtyku. Prześwietlamy bulwersujące zdarzenia, do których dochodzi pod rządami starosty Kołobrzegu Tomasza Tamborskiego, zwanego przez niektórych
mieszkańców kołobrzeskim baronem. Jakie są konsekwencje dla regionu niektórych decyzji Tamborskiego, uchodzącego za bliskiego współpracownika Stanisława Gawłowskiego, wieloletniego lidera zachodniopomorskiej Platformy Obywatelskiej? Jak doszło do rozpisania przez starostwo przetargu zawierającego poważną wadę prawną? Dlaczego spalarnia śmieci, na którą Kołobrzeg wydał ponad 14 milionów złotych została zlikwidowana? Jakie decyzje administracyjne spowodowały, że ścieki z budowy potężnego centrum handlowego zanieczyszczają kołobrzeską Parsętę? Czy oświadczenie majątkowe starosty Tomasza Tamborskiego może zawierać nieprawdę?