Magazyn śledczy Anity Gargas

Miliony ton śmiertelnie trujących odpadów, skażona chemikaliami ziemia i wody gruntowe to perspektywa katastrofy ekologicznej pod Bydgoszczą. Dlaczego tereny po zakładach chemicznych Zachem są zdaniem naukowców jedną z najbardziej zanie