Magazyn śledczy Anity Gargas

Dwa ponad stumetrowe wieżowce nad samym brzegiem Bałtyku, czyli betonoza zamiast nadmorskiej przyrody. Czyje plany mogą doprowadzić do zniszczenia środowiska pasa nadmorskiego w Międzyzdrojach? Kto dopuścił do sytuacji, w której studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
zezwala na budowę nawet 150 - metrowego obiektu na terenie parku krajobrazowego w bezpośrednim sąsiedztwie wydm? Jak doszło do oddania w ręce prywatnego inwestora pięknego fragmentu wybrzeża? Jaki wpływ na środowisko naturalne i otoczenie może mieć budowa molochów w parku krajobrazowym?
Nadbałtycki kurort w cieniu wieżowców w Magazynie śledczym Anity Gargas.