Magazyn śledczy Anity Gargas

Pomarańczowa zawiesina w rzece i ścieki w górskim strumieniu; kto i w jaki sposób doprowadza do zanieczyszczania polskich wód. Jak lokalne władze radzą sobie z nielegalnym procederem? Jaki wpływ na życie mieszkańców ma dzi