Magazyn śledczy Anity Gargas

Biegła sądowa o wątpliwych kwalifikacjach i akty oskarżenia na podstawie opinii wziętych z księżyca, czyli obywatele w pułapce błędnych ekspertyz sądowych. Czy kluczowe dla procesów sądowych badania grafologiczne mogą przeprowadzać osoby bez odpowiednich kwalifikacji? Dlaczego Sąd Okręgowy w Poznaniu wpisał na listę biegłych osobę, która swoje kompetencje zawodowe potwierdziła rekomendacją stowarzyszenia hobbystów? Jak osoba bez praktyki w zawodzie mogła zostać biegłą? Dlaczego sądy i prokuratura zlecały opinie kryminalistyczne firmie, która niszczy dowody z badań po 12 miesiącach od przeprowadzenia ekspertyzy mimo, że procesy często trwają latami? W jaki sposób prywatna firma wykonująca ekspertyzy stwarza pozory, że jest placówką Uniwersytetu Poznańskiego? Ślepy na niekompetencję wymiar sprawiedliwości w „Magazynie śledczym Anity Gargas”.