Magazyn śledczy Anity Gargas

Sowiecka agresja na Polskę 17 września 1939 roku, bestialskie mordy, deportacje na Syberię, dewastacja infrastruktury i przemysłu, grabieże dzieł sztuki. Dlaczego Rosja powinna zapłacić za straty wyrządzone Polsce podczas II Wojny Światowej? Przejmująca historia jednego z ostatnich żyjących Sybiraków. W jaki sposób traktowano ludność i mienie na terenach zajmowanych przez armię sowiecką? Czym były tzw. oddziały trofijne? W jaki sposób przebiegała sowiecka dewastacja przemysłu Górnego Śląska? Jak duże straty finansowe poniosła Polska w wyniku działań sowieckich? Pytamy o odpowiedzialność sowietów za straty wyrządzone Polsce w 81. rocznicę ich agresji na nasz kraj.