Magazyn śledczy Anity Gargas

Symbol tożsamości Polaków w rękach dewelopera oraz niszczenie historycznej posadzki w Bazylice Mariackiej, czyli bulwersujące kulisy traktowania dziedzictwa kulturowego w Gdańsku. W tle pogróżki i powiązania włodarza z inwestorem. Dlaczego pomorski konserwator wstrzymał prace na terenie bazyliki? Kto dopuścił do wywiezienia fragmentów kamiennej podłogi i szczątków ludzkich na wysypisko śmieci? Jaki interes mają władze Gdańska w tym, by atakować podległego ministrowi kultury konserwatora za blokowanie miejskich inwestycji?