Magazyn śledczy Anity Gargas

Prawda o politycznej dezinformacji. Co mają ze sobą wspólnego oskarżenie rządu Jana Olszewskiego o próbę zamachu stanu, zrzucanie na Polskę współodpowiedzialności za wybuch II Wojny Światowej, tweet doradcy Hillary Clinton o mars